وضعیت کنونی تالاب گاوخونی (عکس)

رودخانه زاینده رود به طول بیش از ۳۸۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته و در نهایت به تالاب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

تالاب گاو خونی در ۳۰ کیلومتری شهرستان ورزنه و ۱۴۰ کیلومتری اصفهان است که بخش بزرگی از آن در اصفهان و مابقی در یزد می‌باشد.